DenBoss 1322 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 12/1/2017

35 nước, 3 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết